Sprzęt

 

Spółka posiada dwa urządzenia do obróbki oleu transformatorowego:

1. Urządzenie do regeneracji oleju transformatorowego

Charakterystyka:

 • Zwiększa napięcie przebicia
 • Odbudowuje skład chemiczny oleju
 • Uszlachetnia kolor oleju
 • Zwiększa odporność na utlenianie
 • Zmniejsza zdolność rozpuszczania gazu
 • Regeneruje ziemię fulerską
 • Do każdego rodzaju oleju transformatorowego
 

2. Urządzenie do osuszania, odgazowania oraz oczyszczania oleju transformatorowego

 • Urządzenie mobilne służy do oczyszczania oraz suszenia  oleju transformatorowego przy pomocy próżni.
  Maksymalna lepkość oleju nie może przekraczać 70 cSt w temperaturze 50°С.
 • Stacja oczyszcza olej do klasy czystości NAS 5, począwszy od klasy czystości NAS 11 (zawartość masy zanieczyszczeń nie więcej niż 0,004%), przy kilkukrotnym przejściu przez blok filtracji.
 • W trakcie pracy bazuje na klasycznej technologii suszenia oleju poprzez wytwarzanie próżni i usunięcie wody z powierzchni oleju.
 • Urządzenie może dokonywać pomiarów zawartości wody.