Standardowe rozwiązanie

Wady standardowej wymiany oleju:

Olej transformatorowy traci swoje właściwości dielektryczne i fizykochemiczne w trakcie jego eksploatacji. Wpływa to bezpośrednio na zagrożenie pracy transformatora w związku z pogorszeniem się parametrów izolacyjnych oraz zaburzeniem odprowadzania ciepła. Po przekroczeniu przez olej dopuszczalnych parametrów zostaje on wymieniony na nowy.

Rozwiązanie to nie jest korzystne z kilku powodów:

  • Wysoki koszt zakupu oleju
  • Konieczność obróbki nowego oleju przed jego wprowadzeniem do transformatora
  • Konieczność spuszczenie zużytego oleju z transformatora
  • Utylizacja zużytego oleju
  • Mycie i płukanie uzwojeń
  • Konieczność obróbki oleju po jego wprowadzeniu do transformatora
  • Postój transformatora

Rozwiązaniem tego problemu jest przywracanie parametrów oleju za pomocą systemów do osuszania i regeneracji oleju.