Postępowanie ofertowe – KATALIZATORY – 1.2.3

Postępowanie ofertowe – KATALIZATORY – 1.2.3

W związku z ubieganiem się o dofinasowanie w ramach działania 1.2.3 Bony na innowacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ofert na wykonanie usług proinnowacyjnych w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektu badawczo- rozwojowego dotyczącego opracowania nowatorskiej metody odzysku frakcji washcoat zawierającej PGM, pozyskanej ze zużytych katalizatorów samochodowych różnegoWięcej oPostępowanie ofertowe – KATALIZATORY – 1.2.3[…]

Postępowanie ofertowe – INTENSYFIKATOR – 1.2.3

Postępowanie ofertowe – INTENSYFIKATOR – 1.2.3

W związku z ubieganiem się o dofinasowanie w ramach działania 1.2.3 Bony na innowacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ofert na wykonanie usług proinnowacyjnych w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektu badawczo- rozwojowego dotyczącego opracowania innowacyjnego urządzenia służącego do intensyfikacji procesów fizyko- chemicznych. Dokładne informacje znajdują się wWięcej oPostępowanie ofertowe – INTENSYFIKATOR – 1.2.3[…]