Postępowanie ofertowe – KATALIZATORY – 1.2.3

W związku z ubieganiem się o dofinasowanie w ramach działania 1.2.3 Bony na innowacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ofert na wykonanie usług proinnowacyjnych w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektu badawczo- rozwojowego dotyczącego opracowania nowatorskiej metody odzysku frakcji washcoat zawierającej PGM, pozyskanej ze zużytych katalizatorów samochodowych różnego typu. Dokładne informacje znajdują się w załączonej dokumentacji.

Zapytanie ofertowe – Katalizatory

formularz_oferty