Regeneracja w PGE Dystrybucja SA

Sprzęt spółki Energy Serwis Sp. z o.o. został wynajęty w celu wykonania regeneracji oleju w PGE Dystrybucja SA.

Prace zakończyły się sukcesem. Osiągnięto wymagane parametry fizyko-chemiczne oleju transformatorowego.